نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟
عالی - 64 (48.12%)
48.12%
خوب - 5 (3.76%)
3.76%
متوسط - 9 (6.77%)
6.77%
بد - 55 (41.35%)
41.35%مجموع آرا: 133