نظرسنجی

نظرشما در مورد سیستم؟
عالی - 42 (48.28%)
48.28%
خوب - 5 (5.75%)
5.75%
متوسط - 7 (8.05%)
8.05%
بد - 33 (37.93%)
37.93%مجموع آرا: 87